Počiatky organizovanej telovýchovy v Krásnej Vsi evidujeme od roku 1932. Ako zakladatelia futbalu sa spomínajú: učiteľ Mantzweld, Ján Mišák, Jozef Jakub, Ján Ďuriš, Štefan Mišák a Peter Rýdzi.

Vtedajší ŠK Podhoran aj s bánovským a uhroveckým patril medzi najstaršie. Veď futbal sa hrával v najbližších obciach, ako boli Trenčianske Jastrabie, Svinná, Uhrovec a Rybany.

                                        

Traja zo zakladateľov futbalu v Krásnej Vsi: Jozef Jakub, Ján Mišák a Ján Ďuriš.