Vo vybudovanom športovom areáli časom pribudlo aj kúpalisko , oddychové lavičky a detské ihrisko. Vďaka štedrému sponzorovi tam dnes stoja aj detská šmýkačka, hojdačka a basketbalový kôš. V roku 1997 sa obci podarilo združiť finančné prostriedky na rekonštrukciu a prístavbu športových kabín, pristavili spoločenskú miestnosť, bufet, WC pre fanúšikov, šatňu pre rozhodcu. V pôvodnej budove zriadili WC pre hráčov a komplexne zrekonštruovali sprchy. Štedrí sponzori prispeli sumou 210 tisíc korún. Na niekoľko rokov práce v športovom areáli zastavili. Až v roku 2007 na podnet fanúšikov, sa pristavila chodba s prístreškom pred šatňami a novou krytinou sa prekryla aj pôvodná stavba.

Iba pripomenieme, že za Krásnu Ves nehrajú iba miestni futbalisti, ale aj hráči z Čiernej Lehoty, Šípkova, Trebichavy, Slatiny nad Bebravou, Slatinky nad Bebravou, Timoradze, Bánoviec nad Bebravou či Malej Hradnej.