Na začiatku, v tridsiatich rokoch minulého storočia, sa futbal hrával len na vybranej trávnatej ploche, spravidla pasienku, v katastri obce. Spomína s napríklad priestor za Beličkami, Pod Sádkom a napokon na kopci nad dedinou, na Lachu futbaloví nadšenci upravili pasienkovú plochu na prvé ihrisko s drevenými bránkami, bez oplotenia, o šatniach ani nehovoriac. Hráči sa prezliekali v dedine u Mišáka v tanečnej sále. Ihrisko na Lachu sa využívalo do roku 1959. Jednoduché to na začiatku nebolo ani s dresmi. O tie prvé sa postaral učiteľ Mantzweld. Boli to vlastne biele košele s modrými goliermi, na ktoré ochotné dievčatá povyšívali klubové logo. Obliekali ich napríklad: Ignác Dománik, Jozef Štefánik, Vincent Farkaš, Anton Adamus, Jozef Mišák a ďalší. Pokiaľ ide o dopravu bola na úrovni konkrétneho obdobia. Futbalistom musel stačiť rebrinák ťahaný koňmi. Nech však boli podmienky akokoľvek zložité, nič futbalovým nadšencom neuberalo na zanietenosti hrať futbal a zároveň tak šíriť aj dobré meno Krásnej Vsi.

Rok 1941: Horný rad zľava: ? , ? , ? , ? , Július Fodrek, ? , Stredný rad zľava: Anton Adamus, Vincent Farkaš, ? , Dolný rad zľava: Jozef  Štefánik (Bukna), Ignác Tománek, Ján Križan.                              

 

Okolo roku 1944 už futbalisti mali prvé kupované dresy, vpredu so šnúrkami. Hoci Krásna Ves začínala so súťažným futbalom v IV. triede, po druhej svetovej vojne od r.1948 už hrala nepretržite v III. triede Bánovského okresu.

Rok 1944: Horný rad zľava: Ignác Dománik, Rudolf Dresler, Jaroslav Mišák, Jozef Konečný, Jozef Mišák (Fiškál), Stredný rad zľava: Vincent Farkaš, ? , Július Mišák, Dolný rad zľava: Ján Križan, Ľudovít Rýdzi (Halabaj), Jozef Štefánik (Bukna).

 

Rok 1948: Horný rad zľava: Ján Báčik, Jozef Borcha, Jozef Adamus, Jozef Zvarka (Gervas), Viliam Šebeň, Vlastimil Mišák, Anton Adamus. Stredný rad zľava: Vincent Farkaš, Jozef Beňo, Július Mišák (Dolňák), Dolný rad zľava: Jozef Borik, Vladimír Mikletič, Ján Križan.

Rok 1953:  Na Lachu sa odohral priateľský zápas s futbalovým družstvom hluchonemých Iskra-Odeva Trenčín. Krásna Ves v bielych dresoch. Zľava: ? , Jaroslav Mišák, Ludvig Beňo, ? , Jozef Borcha, Vincent Farkaš, ? , ? , učiteľ Reis, Viliam Šebeň, Jozef Beňo.

Rok 1954: Horný rad zľava: Jozef Adamus, Ludvig Beňo, Viliam Giéci, Anton Makýš, Stredný rad zľava: Jozef Borcha, Jaroslav Adamus, Vincent Farkaš, Jozef Beňo, Jozef Zvarka (Gervas), Dolný rad zľava: Jaroslav Mišák, Viliam Šebeň, Jozef Matej.

V roku 1957 TJ Podhoran už hral v II. triede medziokresnej súťaže Topoľčianskeho, Bánovského a Partizánskeho okresu. Roky 1958-1959 možno považovať za najplodnejšie. Základ mužstva v spomínanej zostave tvorili: Viliam Šebeň, Jozef Borcha, Ján Remenec, Jozef Borik, Ľudovít Beňo, Jaroslav Mišák, Jaroslav a Jozef  Adamus, Vincent a Jaroslav Jakubček, Viliam Kučko, Vlastimil Mišák, Jozef Beňo, Anton Makýš.

Na jeseň roku 1960 sa futbalový klub opäť ocitol v III. triede, kde zotrval  do roku 1962. Jozef Hloža v jeseni nastúpil do základnej vojenskej služby, Jozef Borcha Viliam Giéci sa vzdali činnosti a odišli aj ďalší hráči. Tieto zmeny v mužstve spôsobili totálny úpadok a preto sa klub súťaže v III. triede vzdal.