Od roku 2014 sa zmenil výkonný výbor a klub opäť nesie pôvodný názov ŠK PODHORAN Krásna Ves.

Kabíny v rekonštrukcií

Koncom roka 2013 sa začali rekonštruovať športové kabíny, kde prebiehajú stavebné úpravy a zmeny. Zatiaľ sa osadili plastové okná s mrežami, v sprchách sa dala nová dlažba a tiež na novo sa spravila voda a elektrika. V roku 2014 sa upravili všetky šatne a zasadačka, vystierkovala a vybetónovala sa chodba, kde sa uložila aj dlažba. Koncom roka sa z reparovala  po dlhej dobe konečne aj hracia plocha. Ďalej sa dokončila aj vonkajšia fasáda. Veľká vďaka patrí Tiborovi Štefánikovi, ktorí dlhoročne finančne prispieva a taktiež obci. V lete 2015 sa dokončila chodba, kde sa znížil a zateplil strop. Na pláne je taktiež zriadenie ešte jedných spŕch pre domáce družstvo, ktoré by slúžili aj pre rozhodcov. Ďalej  zateplenie jednej časti kabín a z reparovanie chodníka pri kabínach.

Poďakovanie tím, ktorí sponzorsky prispeli

  • Poďakovanie Ing. Ladislavovi Kollárikovi za rozvoj futbalu v Krásnej Vsi, ktorý prispel v roku 2002  sumou 160 000,- sk
  • Tiborovi Štefánikovi za rekonštrukciu striedačiek v hodnote 1850,-€
  • Antonovi Mišákovi, ktorý prispel do klubu finannčnou sumou 1000,-€ na rekonštrukciu kabín.
  • Andrejovi Znášikovi, novému hráčovi a členovi klubu ŠK Podhoran, za finančnú pomoc a sponzorské dary.
  • predsedovi MFK Nová Dubnica Ing.Petrovi Švecovi za sponzorsky dar - notebook a laserovú tlačiareň.
  • podpredsedovi TJ Kovo Beluša Ing.Liborovi Mišákovi  a Mgr.Rastislavovi Pagáčovi za sponzorský dar - štyri kvalitné lopty.
  • Pavlovi Kvardovi, ktorý sponzorsky prispel na dlažbu finančnou sumou - 300,- euro.
  • Ľubošovi Suchárovi za kompletnú rekonštrukciu stropu v kabínach.
  • Antonovi Mišákovi, ktorý prispel do klubu finannčnou sumou 1200,-€

Poďakovanie tím, ktorí sa doposiaľ podieľali a podieľajú na rekonštrukcii

Štefan Bučko a Vladimír Bučko, ktorí trávia na ihrisku nespočetne veľa hodín, Dušan Mišák, Jozef Farkaš ml., Marián Tuchyňa, Miloš Baránka, Jozef Božik, Ľubomír Ďurčo, Miroslav Šípik, Milan Došek, Jozef Farkaš st., Peter Hanko, Ľubomír Báčik, Roman Šebeň, Jakub Adamec, Michal Kolárik, Juraj a Tomáš Gieci, Peter Fidrik, Anton Mišák s partiou, Peter Krupa, Ivan Kollárik, Martin Valient, Juraj Adamus, Ivan Mikuš, Milan Šlosár, Jaroslav Súkeník, Roman Krbata a iný....