Jar

XIV. kolo (07.06.2020) o 17.00 hod.
Veľký Klíž - Krásno
Dvorec - Krásna Ves
Rybany - Klátova Nová Ves
Pečeňany - Brodzany
Malá Hradná - Biskupice
Brezolupy - Dolné Naštice
Pravotice - Ostratice

XV. kolo (14.06.2020) o 17.00 hod.
Pravotice - Veľký Klíž
Ostratice - Brezolupy
Dolné Naštice - Malá Hradná
Biskupice - Pečeňany
Brodzany - Rybany
Klátova Nová Ves - Dvorec
Krásna Ves - Krásno

XVI. kolo (22.03.2020) o 15.00 hod.
Veľký Klíž - Krásna Ves
Krásno - Klátova Nová Ves
Dvorec - Brodzany
Rybany - Biskupice
Pečeňany - Dolné Naštice
Malá Hradná - Ostratice
Brezolupy - Pravotice

XVII. kolo (29.03.2020) o 15.00 hod.
Brezolupy - Veľký Klíž
Pravotice - Malá Hradná
Ostratice - Pečeňany
Rybany - Dolné Naštice
Biskupice - Dvorec
Brodzany - Krásno
Klátova Nová Ves - Krásna Ves

XVIII. kolo (05.04.2020) o 15.30 hod.
Veľký Klíž - Klátova Nová Ves
Krásna Ves - Brodzany
Krásno - Biskupice
Dvorec - Dolné Naštice
Rybany - Ostratice
Pečeňany - Pravotice
Malá Hradná - Brezolupy

XIX. kolo (12.04.2020) o 15.30 hod.
Malá Hradná - Veľký Klíž
Brezolupy - Pečeňany
Pravotice - Rybany
Ostratice - Dvorec
Dolné Naštice - Krásno
Biskupice - Krásna Ves
Brodzany - Klátova Nová Ves

XX. kolo (19.04.2020) o 16.00 hod.
Veľký Klíž - Brodzany
Klátova Nová Ves - Biskupice
Krásna Ves - Dolné Naštice
Krásno - Ostratice
Dvorec - Pravotice
Rybany - Brezolupy
Pečeňany - Malá Hradná

XXI. kolo (26.04.2020) o 16.00 hod.
Pečeňany - Veľký Klíž
Malá Hradná - Rybany
Brezolupy - Dvorec
Pravotice - Krásno
Ostratice - Krásna Ves
Dolné Naštice - Klátova Nová Ves
Biskupice - Brodzany

XXII. kolo (03.05.2020) o 16.30 hod.
Veľký Klíž - Biskupice
Brodzany - Dolné Naštice
Klátova Nová Ves - Ostratice
Krásna Ves - Pravotice
Krásno - Brezolupy
Dvorec - Malá Hradná
Rybany - Pečeňany

XXIII. kolo (10.05.2020) o 16.30 hod.
Rybany - Veľký Klíž
Pečeňany - Dvorec
Malá Hradná - Krásno
Brezolupy - Krásna Ves
Pravotice - Klátova Nová Ves
Ostratice - Brodzany
Dolné Naštice - Biskupice

XXIV. kolo (17.05.2020) o 17.00 hod.
Veľký Klíž - Dolné Naštice
Biskupice - Ostratice
Brodzany - Pravotice
Klátova Nová Ves - Brezolupy
Krásna Ves - Malá Hradná
Krásno - Pečeňany
Dvorec - Rybany

XXV. kolo (24.05.2020) o 17.00 hod.
Dvorec - Veľký Klíž
Rybany - Krásno
Pečeňany - Krásna Ves
Malá Hradná - Klátova Nová Ves
Brezolupy - Brodzany
Pravotice - Biskupice
Ostratice - Dolné Naštice

XXVI. kolo (31.05.2020) o 17.00 hod.
Veľký Klíž - Ostratice
Dolné Naštice - Pravotice
Biskupice - Brezolupy
Brodzany - Malá Hradná
Klátova Nová Ves - Pečeňany
Krásna Ves - Rybany
Krásno - Dvorec