Od roku 1951 sa futbaloví funkcionári pokúšali získať pozemok pre futbalové ihrisko bližšie pri dedine, pretože Lach bol predsa od ruky a chýbali kabíny. Potvrdzuje to aj žiadosť JTU SOKOL Krásna Ves z roku 1951 o vyvlastnenie ostí – pozemkov na tento účel. Koncom päťdesiatych rokov Na kapustnici pri potoku Kopanička vysušili močidlá, pretože so zmenou životných podmienok  stratili opodstatnenie. Z iniciatívy športovcov a členov, vtedy už klubu premenovaného TJ Podhoran Krásna Ves, bolo v spomínanom priestore vybudované ihrisko aj s kabínami pre športovcov – krasňanskí futbalisti ich mali, ako prví v Bánovskom okrese. Postupne postavili aj tribúnu (1983) a ohradu. Budovalo sa svojpomocne.